Feb 08 2018 00:00:00 UTC     JD 2458157.500004
Thu Feb 08 2018 01:00:00 GMT+0100 (Stredoeurópsky čas (normálny))
Earth:0.864 LD3.795 km/s
Sun: 0.987 AU33.929 km/s
1024
Eccentricity
0.28072643972073535
Semi-major axis (AU)
1.3708775608702053