Feb 08 2018 00:00:00 UTC     JD 2458157.500007
Thu Feb 08 2018 01:00:00 GMT+0100 (Stredoeurópsky čas (normálny))
Earth:0.556 AU18.386 km/s
Sun: 0.987 AU33.928 km/s
0.000244140625
Thu Feb 08 2018 00:00:00 (UTC)
Eccentricity
0.2806980972305495
Semi-major axis (AU)
1.370830689341028